Home » Blog » UX w skrócie

UX w skrócie

Chcesz zlecić wykonanie strony internetowej albo zlecasz audyt swojej witryny i nagle pojawia się pojęcie UX. Czym jest UX? Czym zajmuje się specjalista UX?


UX (user experience) to projektowanie doświadczeń użytkownika. UX ma na celu zaprojektowanie takiego interfejsu, który będzie przyjazny odbiorcy, użytkownikowi.

UX - user experience


👉 W odniesieniu do stron internetowych zadaniem UX jest uczynić witrynę łatwą i przyjemną w użyciu.
👉 Na przygotowywaniu docelowych projektów interfejsu zajmuje się już nie specjalista UX, ale UI designer (user interface — interfejs użytkownika).
👉 Często obowiązki specjalisty UX przeplatają się i wkraczają na obszar pracy designera UI. Wszystko zależy od danej firmy.
👉 Praca specjalisty UX to w dużej mierze research, wywiady, szkice, badanie oczekiwań użytkowników.
👉 Praca specjalisty UX (czy UX desginera) to też testowanie, ocena użyteczności już wykonanej strony internetowej, czy aplikacji, a następnie wskazanie elementów wymagających poprawy. Priorytetem jest tu funkcjonalność i pozytywne odczucia odbiorcy.
👉 Dobrze wykonana praca specjalisty UX przełoży się na konwersje. Dobrze zaprojektowana strona internetowa z łatwą i intuicyjną nawigacją zatrzyma Internautę na dłużej.